Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům,
kteří se rozhodli v letošním roce Třeboňský divadelní festival podpořit.